Try Our New BETA Version
GO
(navigation image)
Home Audio Books & Poetry | Community Audio | Computers & Technology | Grateful Dead | Live Music Archive | Music, Arts & Culture | Netlabels | News & Public Affairs | Non-English Audio | Podcasts | Radio Programs | Spirituality & Religion
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

Listen to audio

item image

Stream (help[help])

VBR M3U
MP3 via M3U

Play / Download (help[help])

VBR ZIP

Ogg Vorbis

All Files: HTTPS Torrent (2/0)
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0]

Resources

Bookmark

huetri@yahoo.comLăng Nghiêm Toát Yếu (2005)

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

Đây là loạt pháp thoại mang nhan đề "Lăng Nghiêm Toát Yếu" do Sư Bà Hải Triều Âm thuyết giảng vào năm 1995. (Tiểu Sử Sư Bà Hải Triều Âm)

Hạ tải trọn bộ pháp thoại này gồm 160 phần mp3 được gói zip: Lăng Nghiêm Toát Yếu (zipped mp3 files)

Đọc sách trên mạng và hạ tải sách Lăng Nghiêm Toát Yếu

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]
-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368This audio is part of the collection: Community Audio
It also belongs to collection:

Artist/Composer: huetri@yahoo.com
Date: 2005
Keywords: Lăng Nghiêm; Lang Nghiem; Toắt Yếu; Toat Yeu; Phật Đảnh; Đại Phật Đảnh; Phat Danh; Thủ Lăng Nghiêm; Thu Lang Nghiêm; Sư Bà; Hải Triều Âm; Chua; Chùa; Dược Sư; pháp; thoại; pháp thoại; pháp âm; thuyết pháp; thuyết giảng; quy nguyên; trực chỉ; quy; nguyen; truc; chi; Hai; Trieu; Am; phat; phap; Phật Pháp; Phật; Pháp; Thoại; Âm; mp3

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0


Individual Files

Whole Item FormatSize
[generated M3U] M3U Stream 
[generated VBR MP3 ZIP] VBR MP3 ZIP Stream 
Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
LNTY001-Thinh phap 1.8 MB 
1.4 MB 
7.0 KB 
LNTY002-Khai kinh 656.0 KB 
600.0 KB 
7.0 KB 
LNTY003-BAI TUA 5.2 MB 
4.1 MB 
5.8 KB 
LNTY004-Duyen Khoi 3.6 MB 
3.0 MB 
5.3 KB 
LNTY005-CHANH TONG-Pha vong 11.9 MB 
9.6 MB 
4.2 KB 
LNTY006-Pha vong (tt) 5.4 MB 
4.6 MB 
4.2 KB 
LNTY007-Phat hoi... 7.6 MB 
6.3 MB 
4.0 KB 
LNTY008-Phat day... 8.6 MB 
7.1 MB 
3.2 KB 
LNTY009-Bay lan tim tam 12.2 MB 
10.2 MB 
3.0 KB 
LNTY010-Giang ve nhan thuc 7.9 MB 
6.5 MB 
5.4 KB 
LNTY011-Nhan thuc (tt1) 9.5 MB 
7.9 MB 
4.5 KB 
LNTY012-Nhan thuc (tt2) 4.3 MB 
3.6 MB 
5.4 KB 
LNTY013-Tam khong vuong mac 11.0 MB 
9.1 MB 
3.6 KB 
LNTY014-Chanh Pha Vong Tam 10.6 MB 
8.8 MB 
3.5 KB 
LNTY015-Hoi 4.9 MB 
4.2 MB 
4.7 KB 
LNTY016-Dich chi vong tam 8.2 MB 
7.0 MB 
3.3 KB 
LNTY017-Phan biet chan vong 6.7 MB 
5.7 MB 
4.2 KB 
LNTY018-KHAI TRI KIEN PHAT 9.7 MB 
8.1 MB 
2.8 KB 
LNTY019-1-Kien tinh la tam linh giac 3.7 MB 
3.1 MB 
4.9 KB 
LNTY020-2-Kien tinh bat dong 7.7 MB 
6.5 MB 
3.8 KB 
LNTY021-KT bat diet 3.1 MB 
2.6 MB 
6.0 KB 
LNTY022-KT vien man 6.9 MB 
5.6 MB 
4.6 KB 
LNTY023-Dau co biet rang... 7.0 MB 
5.8 MB 
5.1 KB 
LNTY024-Kien tinh vo sanh 9.3 MB 
7.8 MB 
3.4 KB 
LNTY025-Kien tinh chan nga 8.5 MB 
7.1 MB 
4.4 KB 
LNTY026-On lai KT tuy duyen bat bien 6.9 MB 
5.6 MB 
4.0 KB 
LNTY027-Kien tinh bat nhi 8.3 MB 
6.9 MB 
5.1 KB 
LNTY028-Hoi 7.4 MB 
6.3 MB 
5.7 KB 
LNTY029-Kien tinh sieu tinh 3.7 MB 
3.0 MB 
6.0 KB 
LNTY030-Kien tinh so 10 5.4 MB 
4.5 MB 
5.9 KB 
LNTY031-On lai so 10 7.2 MB 
6.1 MB 
4.1 KB 
LNTY032-Neu co the xa lia... 5.9 MB 
4.8 MB 
4.5 KB 
LNTY033-VAN PHAP QUY NLT 4.3 MB 
3.6 MB 
5.5 KB 
LNTY034-Van Phap (tt) 6.4 MB 
5.2 MB 
4.5 KB 
LNTY035-Hoi 1.8 MB 
1.4 MB 
7.7 KB 
LNTY036-NAM AM 2.5 MB 
2.0 MB 
6.7 KB 
LNTY037-On lai Van Phap Quy NLT 4.8 MB 
4.0 MB 
5.0 KB 
LNTY038-Nhu vay cho den... 6.3 MB 
5.3 MB 
4.9 KB 
LNTY039-Dau co biet... 6.6 MB 
5.6 MB 
5.4 KB 
LNTY040-5 AM 8.1 MB 
6.8 MB 
3.7 KB 
LNTY041-Chu thich 5 am (tt) 6.3 MB 
5.2 MB 
4.4 KB 
LNTY042-Hoi 5.5 MB 
4.5 MB 
5.1 KB 
LNTY043-BAY DAI-Dia dai 4.3 MB 
3.5 MB 
5.2 KB 
LNTY044-Hoa dai 4.3 MB 
3.4 MB 
6.0 KB 
LNTY045-Thuy dai 3.6 MB 
2.9 MB 
5.8 KB 
LNTY046-Phong dai 3.2 MB 
2.6 MB 
5.7 KB 
LNTY047-Khong dai+Kien dai 3.6 MB 
2.9 MB 
6.1 KB 
LNTY048-On lai Kien dai 5.1 MB 
4.1 MB 
5.2 KB 
LNTY049-On lai KD (tt) 4.8 MB 
3.9 MB 
5.0 KB 
LNTY050-Thuc dai 5.7 MB 
4.7 MB 
4.1 KB 
LNTY051-Thuc dai (tt) 6.5 MB 
5.4 MB 
4.3 KB 
LNTY052-Anan giac ngo phat nguyen 3.3 MB 
2.7 MB 
6.4 KB 
LNTY053-QUYET NGHI 2.9 MB 
2.3 MB 
5.9 KB 
LNTY054-Cau hoi so 1 4.4 MB 
3.5 MB 
6.8 KB 
LNTY055-Cau hoi so 2 7.7 MB 
6.3 MB 
4.8 KB 
LNTY056-Cau hoi so 3 6.1 MB 
5.0 MB 
5.4 KB 
LNTY057-Cau hoi so 4 5.1 MB 
4.2 MB 
6.3 KB 
LNTY058-On lai cau hoi so 1 6.9 MB 
5.5 MB 
4.8 KB 
LNTY059-On lai cau hoi so 2 9.5 MB 
7.6 MB 
3.8 KB 
LNTY060-On lai cau hoi so 3 2.2 MB 
1.8 MB 
8.0 KB 
LNTY061-On lai cau hoi so 4 7.2 MB 
5.9 MB 
4.8 KB 
LNTY062-TU DAO-TAMMA 10.7 MB 
8.6 MB 
3.9 KB 
LNTY063-Nghia quyet dinh thu 1 3.2 MB 
2.6 MB 
6.0 KB 
LNTY064-Nghia quyet dinh thu 2 10.2 MB 
8.2 MB 
4.4 KB 
LNTY065-Anan nghi 6.5 MB 
5.3 MB 
4.7 KB 
LNTY066-On lai 2 nghia 5.8 MB 
4.7 MB 
5.4 KB 
LNTY067-On lai 2 nghia (tt) 8.9 MB 
7.2 MB 
4.5 KB 
LNTY068-Chi em hoi 7.0 MB 
5.8 MB 
2.9 KB 
LNTY069-GIAI KET 8.7 MB 
7.1 MB 
4.6 KB 
LNTY070-Giai Ket (tt) 3.7 MB 
3.0 MB 
6.5 KB 
LNTY071-On lai Giai Ket 5.5 MB 
4.4 MB 
4.8 KB 
LNTY072-Phat that trung diep... 5.8 MB 
4.5 MB 
4.8 KB 
LNTY073-Nguyen do ket can 6.3 MB 
5.1 MB 
4.0 KB 
LNTY074-Phat xiet khan... 4.9 MB 
3.9 MB 
5.3 KB 
LNTY075-Thu lop go nut 5.6 MB 
4.4 MB 
4.3 KB 
LNTY076-Hoi 3.1 MB 
2.5 MB 
5.9 KB 
LNTY077-Chi can vien thong 5.1 MB 
4.1 MB 
5.7 KB 
LNTY078-Phat sai VT chon can 3.8 MB 
3.1 MB 
5.5 KB 
LNTY079-Khe ly 6.0 MB 
4.9 MB 
5.4 KB 
LNTY080-Khe co 8.6 MB 
7.0 MB 
4.1 KB 
LNTY081-Dung thuoc 6.5 MB 
5.3 MB 
4.9 KB 
LNTY082-On lai phap Phan Van 11.4 MB 
9.2 MB 
3.4 KB 
LNTY083-Hoi 7.3 MB 
6.1 MB 
4.0 KB 
LNTY084-Hoi (tt) 5.8 MB 
4.8 MB 
3.9 KB 
LNTY085-YEU PHAP HO DINH 7.6 MB 
6.3 MB 
3.9 KB 
LNTY086-Yeu Phap Ho Dinh (tt) 4.5 MB 
3.7 MB 
5.2 KB 
LNTY087-NHAP DAO-THIEN NA 4.4 MB 
3.6 MB 
5.5 KB 
LNTY088-12 nhan dien dao 4.3 MB 
3.4 MB 
5.8 KB 
LNTY089-So 1 den so 3 7.1 MB 
5.8 MB 
4.9 KB 
LNTY090-So 4 den so 7 5.3 MB 
4.3 MB 
5.3 KB 
LNTY091-So 8 den so 12 9.0 MB 
7.4 MB 
3.7 KB 
LNTY092-Ba Tiem Thu 3.1 MB 
2.5 MB 
6.7 KB 
LNTY093-On lai 12 dien dao 7.9 MB 
6.4 MB 
4.6 KB 
LNTY094-On tu so 3 den so 6 5.6 MB 
4.6 MB 
4.5 KB 
LNTY095-On tu so 7 den so 12 6.8 MB 
5.6 MB 
4.5 KB 
LNTY096-BA TIEM THU 7.2 MB 
5.8 MB 
4.5 KB 
LNTY097-54 QUA VI 5.0 MB 
4.0 MB 
5.0 KB 
LNTY098-Thap tin+Thap tru 5.5 MB 
4.5 MB 
5.2 KB 
LNTY099-Thap hanh 3.2 MB 
2.6 MB 
6.3 KB 
LNTY100-Thap hoi huong 3.0 MB 
2.4 MB 
6.6 KB 
LNTY101-Thap dia 4.6 MB 
3.7 MB 
5.5 KB 
LNTY102-NAM TEN KINH 7.3 MB 
5.9 MB 
4.9 KB 
LNTY103-Tu chung lieu nghia 6.6 MB 
5.4 MB 
5.2 KB 
LNTY104-Tu chung lieu nghia (tt1) 8.2 MB 
6.7 MB 
4.0 KB 
LNTY105-Tu chung lieu nghia (tt2) 6.0 MB 
5.0 MB 
5.0 KB 
LNTY106-Ten so 4+5 7.6 MB 
6.2 MB 
4.6 KB 
LNTY107-HIEM NAN CAN DE PHONG 6.3 MB 
5.1 MB 
4.5 KB 
LNTY108-Nay Anan,... 5.2 MB 
4.2 MB 
5.0 KB 
LNTY109-Du Bao 6.7 MB 
5.5 MB 
4.8 KB 
LNTY110-Du Bao (tt) 5.0 MB 
4.1 MB 
4.8 KB 
LNTY111-Hoi 5.5 MB 
4.6 MB 
4.7 KB 
LNTY112-KET KHUYEN 4.2 MB 
3.3 MB 
5.2 KB 
LNTY113-MA SU 4.6 MB 
3.7 MB 
5.0 KB 
LNTY114-Ma su (tt) 7.2 MB 
5.9 MB 
3.9 KB 
LNTY115-Liet ke 5 am ma 8.7 MB 
7.1 MB 
2.9 KB 
LNTY116-On lai Ma Su 4.9 MB 
4.0 MB 
5.2 KB 
LNTY117-On lai Liet Ke 5 Am Ma 7.6 MB 
6.2 MB 
4.7 KB 
LNTY118-Ngu Am Bon Nguyen Vong Tuong 9.2 MB 
7.6 MB 
3.4 KB 
LNTY119-Ket Khuyen 3.7 MB 
3.0 MB 
5.7 KB 
LNTY120-Hoa Nghiem hoi 3.3 MB 
2.7 MB 
6.4 KB 
LNTY121-Chi em hoi 6.7 MB 
5.4 MB 
4.4 KB 
LNTY122-LUU THONG 6.3 MB 
5.1 MB 
4.1 KB 
LNTY123-Hoi 3.5 MB 
2.9 MB 
5.0 KB 
LNTY124-Luu thong (tt) 4.5 MB 
3.7 MB 
4.0 KB 
LNTY125-NGU AM MA trong LNCM 9.1 MB 
7.4 MB 
3.6 KB 
LNTY126-Chung sanh von dong the... 6.4 MB 
5.1 MB 
4.9 KB 
LNTY127-Nguoi tu hoac nhu phap... 4.5 MB 
3.6 MB 
5.2 KB 
LNTY128-Hoi dap 9.4 MB 
7.7 MB 
3.0 KB 
LNTY129-On lai 9.2 MB 
7.6 MB 
3.1 KB 
LNTY130-Cho nen tu chanh dinh... 7.0 MB 
5.7 MB 
4.1 KB 
LNTY131-Bao gio thoat han can tran... 6.7 MB 
5.4 MB 
3.9 KB 
LNTY132-Toi khi dinh luc phat huy... 7.7 MB 
6.3 MB 
4.3 KB 
LNTY133-On lai 2.7 MB 
2.2 MB 
6.5 KB 
LNTY134-Kinh day... 6.0 MB 
4.9 MB 
4.1 KB 
LNTY135-On lai Neu sac am... 5.1 MB 
4.2 MB 
4.0 KB 
LNTY136-On lai Hoac thay minh... 4.5 MB 
3.6 MB 
5.0 KB 
LNTY137-Tho Am 4.7 MB 
3.8 MB 
4.7 KB 
LNTY138-On lai Tho Am 8.9 MB 
7.3 MB 
3.6 KB 
LNTY139-Tuong Am 5.2 MB 
4.3 MB 
4.7 KB 
LNTY140-Da len thanh vi... 9.3 MB 
7.6 MB 
2.8 KB 
LNTY141-Hanh Am 5.2 MB 
4.2 MB 
4.2 KB 
LNTY142-On lai tu dau bai NGU AM MA 8.5 MB 
6.8 MB 
5.2 KB 
LNTY143-On lai tu Chung sanh von dong the... 6.3 MB 
5.1 MB 
5.4 KB 
LNTY144-Nguoi tu hoac nhu phap... 6.5 MB 
5.3 MB 
4.3 KB 
LNTY145-Hoi dap 4.4 MB 
3.6 MB 
5.1 KB 
LNTY146-Da tuong vinh vien... 5.5 MB 
4.4 MB 
5.3 KB 
LNTY147-Trong u am nhan tru... 3.6 MB 
2.9 MB 
5.6 KB 
LNTY148-Kinh day... 7.9 MB 
6.4 MB 
5.2 KB 
LNTY149-Van Thu ke rang... 7.7 MB 
6.3 MB 
4.7 KB 
LNTY150-Hoac thay minh... 3.9 MB 
3.1 MB 
6.0 KB 
LNTY151-Tho Am 5.6 MB 
4.5 MB 
5.9 KB 
LNTY152-Than kien la goc... 6.7 MB 
5.3 MB 
6.4 KB 
LNTY153-Tuong tuy o giua... 4.9 MB 
4.0 MB 
4.8 KB 
LNTY154-On lai 7.1 MB 
5.8 MB 
5.0 KB 
LNTY155-Kinh noi 6.7 MB 
5.5 MB 
5.1 KB 
LNTY156-Van tren o muc... 8.1 MB 
6.6 MB 
4.2 KB 
LNTY157-Thuc am 6.3 MB 
5.1 MB 
4.6 KB 
LNTY158-Cho nen goi la 9.1 MB 
7.5 MB 
3.3 KB 
LNTY159-Tu so phat tam... 5.2 MB 
4.2 MB 
4.2 KB 
LNTY160-Hoi huong 492.1 KB 
391.8 KB 
10.5 KB 
Image Files JPEG JPEG Thumb
SB Hai Trieu Am 74.8 KB 
6.3 KB 
Information FormatSize
Lang.Nghiem.Toat.Yeu_files.xml Metadata [file] 
Lang.Nghiem.Toat.Yeu_meta.xml Metadata 3.9 KB 
Lang.Nghiem.Toat.Yeu_reviews.xml Metadata 491.0 B 
Other Files Archive BitTorrent Audio Transclusion Contents
Lang.Nghiem.Toat.Yeu_archive.torrent 121.6 KB 
Lang Nghiem Toat Yeu Dharma Audio 140.0 B 

Write a review
Downloaded 1,099 times
Reviews
Average Rating: 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars

Reviewer: Hue Tri - 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars - March 21, 2012
Subject: Lăng Nghiêm Toát Yếu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!

Terms of Use (31 Dec 2014)